top of page

GENDAI REIKIHO 

Ursprungligen var Reiki Ho kallat Reiki Ryo-Ho och den grundades av Mikao Usui Sensei (1865 -1926 Japan).

Enligt vetenskapliga studier, är denna och andra Universum och allt som existerar, gjort av vibrationer även kända som vågor. Detta drar slutsatsen att vi är omgivna av vibrationer; i själva verket är vi människor gjorda av dessa vågor också. Reiki är en av de vibrationer som fyller universum.

Gendai Reikiho är reikimetoden använd för att nå naturlig läkning och den grundades i Japan av Mikao Usui Sensei (1865 -1926). Reiki förblir också ett sätt att leva  och som kan göra våra liv fredliga, givande, och värdefulla. Reiki underlättar tillgången till den vibrerande och helande energin som finns i universum. Den här energin kan användas medvetet och styras för att uppnå en mer hälsosam, kreativ, framgångsrik och lyckligt liv.

Reiki aktiverar våra egna energikanaler i våra kroppar för att nå sin fulla potential, den förbättrar förmågan till läkning, avkoppling, kreativitet och det allmänna välbefinnandet. Reiki kan även användas för att sända positiv energi till dina projekt, dina nära och kära och allt du anser viktigt i ditt liv, för att få de bästa resultaten av framgång och/ eller välfärd i allt vi företar oss.

Gendai Reiki Network (GRN) är bildat och registrerat i Japan som en ideell organisation, som främjar spridning av etisk praxis / undervisning i Gendai Reikiho.

Japanese website: https://www.gendaireiki.or.jp/

English website: https://www.gendaireikinetwork.net/

VAD ÄR REIKI?

Reiki är vibration, Reiki är ljus, Reiki är universell livsenergi. Reiki är en gåva från universum. Det är energin från kärlek, harmoni och läkning, skapelsens energi. Den genljuder med de höga nivåerna av mänskligt medvetande och leder oss mot hälsa och lycka. Reiki Ho är en metod där du använder Reiki och blir en energi kanal med den högsta vibrationen, den högsta dimension av det renaste ljuset i universum, för att främja harmoni och välbefinnande. Reiki används för att läka sinnen, kroppen och själen. Reiki hjälper dig att vara den du verkligen är.

______________________________________________________________________________

HEMI - SYNC® The Monroe IInstitute

Med hjälp av specialister inom psykologi, medicin, biokemi, psykiatri, elektroteknik och fysik utvecklade Robert Monroe (1915-1995 USA) Hemi Sync®,  patenterad ljudteknologi.

Under audioväglednings processen genereras komplexa, flerskiktade ljudsignaler, som fungerar tillsammans för att skapa en resonans som återspeglas i hjärnan.

Resultatet är en fokuserad, helhets-hjärna tillstånd känd som hemisfärisk synkronisering eller Hemi-Sync®, där vänster och höger hjärnhalvorna samarbetar i ett tillstånd av enihet/harmoni.

Olika Hemi-Sync® signaler används för att underlätta djup avslappning, fokuserad uppmärksamhet eller andra önskade tillstånd. Hemi-Sync® ger en fokuserad, sammanhängande sinne, vilket är en optimal kondition för att förbättra människors prestanda. 

En hjärna, där båda halvkloten fungerar i symmetri, synkront, harmoni och enighet, är en nyckel till topp stater och topp mänskliga prestationer.

The Monroe Institute (TMI) är en ideell utbildning och forskning organisation som utforskar

 det mänskliga medvetandet, Virginia /USA. 

Website: https://www.monroeinstitute.org  

VAD ÄR BINAURAL TONER ?

Binaural beats eller binaural toner är uppenbara ljud, orsakade av specifika fysiska stimuli.

Denna effekt upptäcktes 1839 av Heinrich Wilhelm Dove.

Effekten på de hjärnvågor beror på skillnaden i frekvenserna för varje ton. Hjärnan integrerar de två signalerna, vilket ger en känsla av ett tredje ljud d v s binaural beat.

Om exempelvis en frekvens av 100 Hz spelas i ett öra och 107 Hz spelas i det andra örat, är en binaural slaget i 7 Hz som skapas av hjärnan. Hjärnvågor matchar eller "följer" binaural beat. Om binaural beat är 7 Hz, en ökning av hjärnvågor av 7 Hz sker .

bottom of page