REIKI KRETSLOPP 

Under Reiki Circle frigörs stillastående- och tungenergi. Detta händer när man når de energier som vibrerar i höga frekvenser. Läkningsprocesser sätts igång både på fysisk och psykisk plan.

Reiki Cirkel är också ett mycket kraftfullt verktyg där varje individ en stark komponent i den grupp som har bildats.

Tillsammans skapar vi en kraftfull energifält som strålar ut genom vår andning och händer.

Under Reiki Cirkeln ökas vår egen energiflöde med den rena vibration av Reiki energin.

Vid varje tillfälle sänder vi Reiki energin till oss själva och till de vi älskar. 
Vid har också som mål att sända Reikis helande energi till allt levande i världen.

Vi avslutar med Reiki meditation.

Reiki Circle 60 min/ tillfälle

INTRO PRIS HÖSTEN 2020 - 80 kr/ tillfälle. 

Vid köp av 10-kort 700 kr

Normal pris: 100 kr

Alltid ett gratis prova på- tillfället! 

gäller 1 gång/person.

  • Facebook icono social