top of page

REIKI CIRCLE - REIKI CYCLE

árboles

Under Binaural Reiki Circle frigörs stillastående- och tung energi. Detta händer när  vi genljuder med de energier som vibrerar i höga frekvenser. Läkningsprocesser sätts igång både på fysisk och psykisk plan.

Reiki Cirkel är också ett mycket kraftfullt verktyg där varje individ en stark komponent i den grupp som har bildats.

Tillsammans skapar vi en kraftfull energifält som strålar ut genom vår andning och händer.

Under Reiki Cirkeln ökas vår egen energiflöde med den rena vibration av Reiki energin. Vid varje tillfälle sänder vi Reiki energin till oss själva.

Vi avslutar med Binaural Reikimeditation som  hjälper oss att förstärka och behålla den förvärvade Reiki energin. 

Tillsammans sänder vi Reiki till de vi älskar och vi har som mål att sända Reikis helande energi till allt levande i världen.

_____________________________________________________________

Från början till slut guidas du av en certifierad Reiki shihan / master från Gendai Reiki Network Japan.

Binaural Reiki Circle

Längd: 45 min/ tillfälle

Normal pris: 105 kr

​Vid köp av 10-kort 800 kr

bottom of page