top of page

 

 

VISDOMSVERKTYG 

Visdomsverktyg är urgammal kunskap som rör olika energifält, som t.ex. det kollektiva undermedvetna., drömvärlden eller synkronicitets händelser. Osynliga trådar som hjälper oss att förstå livet i en större dimension. 

Sedan urminnes tid, har människan haft ett samspel med den makro- och den mikro kosmos. Genom direkt observation av Universum, av sina Drömbilder och genom interaktion med Moder Jorden.

Människor från olika tider och kulturer har kommit på liknande svar och lösningar till samma frågeställningar.  Det har funnits en förståelse både för det synliga och det osynliga.

Visdomsverktyg vägleder oss att förstå och få klarhet om t. ex. ursprung till blockeringar, rädslor, fobier och varför visa livshändelser eller relationer bromsar vår utveckling.

Låt din urgamla själ börja läkningsprocessen!

* Runceremonier med shaman trumma för läkning och förnyelse av energi för: platser, människor, djur, livshändelser.

* Runorakel konsultation som guidar dig vid livets frågeställningar.

* I Ching - Förändringarnas bok: Samråd och tolkning med hjälp av I' Ching.

* Tidigare Livs Orakel 

* Djur Totem Orakel

Vägledning: Sealoe Leffen (Själens ljusa frö)

Runorna ingår i den nordiska shaman kunskapsvägen och är portar till Den Icke-Ordinära Verkligheten.  De uttrycker totaliteten av all kunskap som finns utspridd överallt i naturen. De är kunskap av Moder Jord och stammar från Drömtiden, ”arla i urtid”. De kan användas för att bringa harmoni och balans till människor, djur, växter och landskap. (Del text av Jörgen I Eriksson, www.norrshaman.net)

The runes are included in the Nordic shamanic knowledge and open the gates to the Non-Ordinary Reality. They express the totality of all knowledge that is widely distributed throughout nature.

The knowledge of Mother Earth since Dreamtime. The runes can be used to bring balance and harmony to people, animals, plants and landscapes. (Part of text Jörgen I Eriksson, www.norrshaman.net)

* Runceremonier med shaman trumma & Runor 400 :-

**konsultation av Runorakel 150 :-

​Samråd och tolkning med hjälp av I' Ching - Förändringarnas bok 

 I’Ching är det äldsta verket i klassisk kinesisk litteratur och filosofi. Språkforskare har konstaterat att de första texterna kan vara skrivna omkring 900-talet f.k. I väst har psykiatern C G Jung funnit stöd för sina teorier om synkronicitet:

 " ... En viss nyfiken princip som jag har kallat synkronicitet, ett begrepp som formulerar en synpunkt diametralt motsatt den i kausalitet. Eftersom den senare är en rent statistisk sanning och inte absolut, det är ett slags arbetshypotes om hur händelser utvecklas en av en annan, medan Synkronicitetet tar tillfällighet av händelser i tid och rum som betyder något mer än ren slump..."

* Consultation and interpretation using the I'Ching - The Book of Changes 

I'Ching is the oldest piece in the classical Chinese literature and philosophy. Linguists have found that the first texts can be written approximately 900s BC In the West, the psychiatrist CG Jung found support for his theories of synchronicity:

"...A certain curious principle that I have termed synchronicity, a concept that formulates a point of view diametrically opposed to that of causality. Since the latter is a merely statistical truth and not absolute, it is a sort of working hypothesis of how events evolve one out of another, whereas synchronicity takes the coincidence of events in space and time as meaning something more than mere chance.

The Chinese mind, as I see it at work in the I Ching, seems to be exclusively preoccupied with the chance aspect of events. What we call coincidence seems to be the chief concern of this peculiar mind, and what we worship as causality passes almost unnoticed."

150 :- / tillfälle

Tidigare Livs Orakel & Shamanens Orakel

Vägledning med hjälp av Tidigare Livs Orakel skapad av psykiatern Brian Weiss och psykologen Doreen Virtue.

När du får insikt av dina tidigare liv då kan du lättare förstå hur dessa påverkar dit nuvarande liv. 

150 :- / tillfälle

Genom Shamanens Orakel guidas du i symbolernas värld. Du kommer i kontakt med urgammal visdom som öppnar din intuition. Du får hjälp att förstå nuet, att läka ditt förflutna och kanske påverka det som kommer om du använder de verktyg du får.

150 :- / tillfälle

Please reload

bottom of page