top of page

Sealoe Leffen Reiki Shihan & medlem i The Dolphin Energy Club TMI

 

Sealoe är certifierad Reiki Master, utbildat inom den traditionella Gendai Reiki Ho metoden 2009 Japan. Medlem i Gendai Reiki Network Japan. Diplom från The Monroe Institute i användandet av ljudteknologin Hemi-Sync® (2014, 2015)

Diplom för Past Life Regression Therapy (2013) B. Weiss MD.

Utbildat inom Runmagi och Shamanism (2012) Norrshaman Jörgen I Eriksson.  

Arkaitz Eskarmendi Outreach Facilitator & Residential TrainerTMI

Arkaitz är certifierad Outreach Facilitator och Residential trainer - TMI . Han kommer att vara din guide i de livsförändrande program i TMI Scandinavia i samarbete med Binaural Reiki Center Sweden.

Arkaitz hjälper också människor att förbättra sina liv med coachning, hypnos och andra tekniker.

Claudia Peña Reiki Shihan & Outreach Facilitator TMI

Arkaitz är certifierad Outreach Facilitator och Residential trainer - TMI . Han kommer att vara din guide i de livsförändrande program i TMI Scandinavia i samarbete med Binaural Reiki Center Sweden.

Arkaitz hjälper också människor att förbättra sina liv med coachning, hypnos och andra tekniker.

Carmen Montoto Outreach Facilitator & Residential Trainer TMI

Carmen är Otreach Facilitator, Residential Trainer TMI. Hon har genererat mer än 12 forskningsprojekt i användningen av Hemi-Sync ® för att förbättra inlärning och hjälpa barn med inlärningssvårigheter. Carmen har deltagit som talare i många aktiviteter relaterade till autism och ADHD, då presenterar hon Hemi-Sync ® som användbart verktyg för att hjälpa barn och vuxna i speciella utbildningsprogram.

bottom of page